Organisering av samverkan i stödprocesser inom hälso- och sjukvård

Författare
Margareta Karlsson
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Luleå University of Technology 2017 Sverige, Luleå 1 online resource 978-91-7583-972-1
Luleå University of Technology 2017 Sverige, Luleå vii, 47 sidor. ill. 978-91-7583-971-4