Organisering för trygghet i samhällets tjänst - en fallstudie av Södertörns brandförsvarsförbund

Författare
Rebecca Stenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping Univeristy Electronic Press 2013 Sverige, Linköping 44 sidor.
Linköping University Electronic Press 2013 Sverige, Linköping 44