Organisk-kemiska namn - skrivregler : regler grundade på IUPACs "Nomenclature of organic chemistry" (1969) och antagna (1978) av Svenska Kemistsamfundets nomenklaturutskott, i vilket Tekniska nomenklaturcentralen är representerad

Författare
(Reglerna har utarb. av Bengt Danielsson ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Sverige [6] sidor.