Organiska syror - naturlig förekomst av bensoesyra, salicylsyra och andra organiska syror, bl a fenoliska syror

Författare
Ingrid Malmheden Yman
(Text: Ingrid Malmheden Yman och Ulla Edberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket cop. 2010 Sverige, Uppsala 10 sidor.
Statens livsmedelsverk 2010 Sverige, Uppsala 10 sidor. 91-7714-197-0
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 2001 Sverige, Uppsala, Uppsala 12 sidor.
Statens livsmedelsverk 1997 Sverige, Uppsala 12 sidor. 91-7714-085-0
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 1994 Sverige, Uppsala, Uppsala 12 sidor.
Statens livsmedelsverk 1992 Sverige, Uppsala 9 sidor.