Organizing for dialogue!

Författare
Gunnar Åkesson
(Gunnar Åkesson, Lars Fredriksson and Peter Normark)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1992 Sverige, Stockholm 12 sidor.