Organon för läkekonst; eller första grunderna till den specifika och homeopathiska sjukbehandlingen

Originaltitel
Organon der Heilkunst
Författare
Christian Friedrich Samuel Hahnemann
(Af Samuel Hahnemann från 5. tyska upplagan, jemförd med den franska authentika (!), öfwersatt af P. J. Liedbeck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1835 Sverige, Stockholm vi, 50, 276 sidor.