Orientaliska mattor - utställning anordnad med anledning av Svenska orientsällskapets 25-årsjubileum 1946

Författare
Agnes Geijer
(Katalogen utarbetad av Agnes Geijer med bistånd av Bo Gyllensvärd.)
Genre
Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nationalmuseum 1946 Sverige, Stockholm 44 sidor., xii pl.-s. ill.