Orreforsglas

Författare
Erik Wettergren
(Erik Wettergren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
G. Tisells tekn. förl. 1922 Sverige, Stockholm 32 sidor., 1 pl.-bl.