Oscar Antonsson, Björn Jonson - 21 november - 4 december 1952

Författare
Oscar Antonsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lorensbergs konstsalong 1952 Sverige, Göteborg 1 vik.