Oscar Wilde i 1950- och 1960-talets forskning

Författare
Germund Michanek
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Sverige, Uppsala S. 189-198