Oskarströms kyrkas tillkomst - historik utgiven till 50-årsjubileet den 28 april 1968

Författare
Bertil Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Församl. 1983 Sverige, Oskarström 27 sidor. : ill. 21 cm
Församl 1968 Sverige, Oskarström 27 sidor. : ill.