Oslo, Olympia - Bokfilm

Författare
Gunvald Håkanson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
ICA-förl. 1952 Sverige, Västerås 65,(3)s : Ill
1952 Sverige, Falun ill.