Ostdeutsche Geschichts- und Kulturlandschaften

Författare
(Herausgegeben von Hans Rothe)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Böhlau 1987- Tyskland, Köln