Osvald Almqvist - en arkitekt och hans arbete

Författare
Björn Linn
(Utg. av AB Byggmästarens förlag & Sveriges arkitekturmuseum)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1967 Sverige, Stockholm 122 sidor.
Byggmästaren, Stålhammar/Zetterqvist 1967 Sverige, Stockholm, Linköping 123 sidor. ill.
KTH 1960 Sverige, Stockholm 137 sidor. : ill.
Inst. för arkitektur II S, KTH 1960 Sverige, Stockholm 137 sidor. ill.