Other worlds of Isaac Asimov

Författare
Isaac. Asimov
(Ed. by Martin H. Greenberg.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avenel Books 1987 New York, New York XI, 651 S. 978-0-517-64375-4