Otium - två tolfter dikter

Författare
Gustaf Åkerhielm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1891 Sverige, Stockholm 62 sidor.