Ottenby - kulturhistoriska anteckningar om Ölands största och märkligaste kungsgård

Författare
Ernst Areen
(Ernst E. Areen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ölandsklubbens förl. 1937 Sverige, Stockholm 102 sidor. : ill. 22 cm