Otto Wagner der grosse Baukünstler

Författare
Emil Pirchan
(Emil Wagner)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bergland 1956 Sverige, Wien 25 sidor. : ill.