Out of the real - Tham & Videgård Arkitekter

Författare
(Ed. and with an essay by Johan Linton. Photographs by Åke E:son Lindman.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Birkhauser 2011 Schweiz, Basel 207 S. überw. Ill., graph. Darst. 978-3-0346-0688-2