Output 7, Textbook

Författare
Kjell Johansson
(Kjell Johansson, Åsa Ornblad, Bryan Stephens.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 2014 Sverige, Malmö, Lettland 137 sidor. ill. 25 cm 978-91-40-67684-9