Ovidius metamorfoser - ett urval illustrationer

Författare
Jörgen Hammar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen Biblis 2016 Sverige, Stockholm 40 onumrerade sidor : huvudsakligen illustrationer 22 cm 978-91-7000-335-6
Ruin, Scandbook 2013 Sverige, Stockholm, Falun 560 sidor. 18 cm 978-91-85191-81-9
1925 Sverige, Stockholm
1910 Sverige, Stockholm