Ovisshet och hopp - om att leva med cancer - en kvalitativ studie

Författare
Märta Danielson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Sociology, Lund University 1995 Sverige, Lund 151 sidor.