Oxford handbook of strategic sales and sales management

Författare
(Edited by David W. Cravens, Kenneth Le Meunier-FitzHugh, Nigel F. Piercy.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oxford University Press 2011 England, Oxford 637 sidor. ill. 978-0-19-956945-8
Oxford University Press 2011 England, Oxford 1 online resource (xxi, 637 sidor.) ill. 978-0-19-172488-6