Oxford handbook of substance use and substance use disorders

Författare
(Edited by Kenneth J. Sher.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oxford University Press 2016 New York, New York 2 volumes (690, 766 pages) illustrations 27 cm. 978-0-19-537974-7, 978-0-19-938167-8, 978-0-19-938170-8