Oxidation av ved, massa och kokavlut i alkaliskt medium - Oxidation of wood, pulp and spent liquor in alkaline medium

Författare
Lars-Arne Sjöberg
(Lars-Arne Sjöberg.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Göteborg [3], 12 sidor. 30 cm