Oy Volvo-auto AB 1928-1978

Författare
Viking Colliander
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bol. 1978 Finland, Helsingfors 94 sidor. : ill. 22 cm 951-99158-5-0