P. J. Bergius - Ett tvåhundraårsminne : Tal vid Bergianska stiftelsens fest den 25 maj 1930 till firandet av 200-årsminnet av P. J. Bergius födelse

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1931 Sverige, Stockholm 11s.,2 pl.-bl.