P.M. angående återupplivandet av den såsom utdöd angivna friherrliga ätten von Platen, n:r 313

Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1927 Sverige, Stockholm 43, 3 sidor., 30 cm