Pär Lagerkvist och vår tid

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pär Lagerkvist-samfundets förlag, Svanbergs tryckeri 2003 Sverige, Växjö, Växjö 32 sidor. ill. 21 cm