Pärlor för livet - Frälsarkransen

Författare
Johan F. Dalman
(Johan Dalman, Thomas Lerner (presentation av Martin Lönnebo), Ann Lagerström (intervjuer) foto: Sara Danielsson, Johannes Frandsen, AnnaLena Ahlström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum 2016 Sverige, Stockholm, Italien 95 sidor. ill. 18 cm 978-91-526-3657-2
Verbum 2015 Sverige, Stockholm, Lettland 95 sidor. ill. 18 cm 978-91-526-3446-2