På öde stigar - dikter

Författare
Martin Anfält
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturförlaget 1912 Sverige, Stockholm 64 sidor.