På egen hand

Författare
Rosa Fitinghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1913 Sverige, Göteborg & Stockholm 191 sidor.