På en drakes envisa begäran - novellsamling

Författare
Ulric Alstermark
(Ulric Alstermark.)
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alstermarks, http://www.books-on-demand.com distributör, Nykopia tryck 1999 Sverige, Lund, Stockholm 109 sidor. ill.