På flykt undan kärleken

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland översättning: Eva Wennbom)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther 1990 Sverige, Malmö 192 sidor. 18 cm 91-35-04013-0
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65378-4