På heder och samvete - historier och berättelser ritade och nedskrivna

Författare
Martin Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Smålänningen 1950 Sverige, Stockholm 302 sidor. : ill.