På heder och samvete - skattefuskets orsaker och utbredning = Upon my honour : the causes and extent of tax evasion

Författare
Urban Laurin
(Urban Laurin.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Norstedt 1986 Sverige, Stockholm, Stockholm x, 462 sidor. tab. 21 cm