På jakt - minnen från ett jägarliv

Författare
Carl Haxthausen
(Carl Haxthausen med teckningar av Harald Wiberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Esselte 1970 Sverige, Stockholm, Stockholm 177 sidor.