På krigsstigen

Författare
Victor Milán
(Victor Milán övers.: Björn Lindgren.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiken/Bokorama 1985 Sverige, Höganäs, Östtyskland 297 sidor. 21 cm