På lif och död eller Fångad och befriad - Ur lifvet i vilda vestern : indianhöfdingen

Författare
Karl May
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ol. Hansen 1897 Sverige, Stockholm 192, 367 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan