På resa med Herodotos

Herodotos reser för att svara på barnets fråga: varifrån kommer skeppen vid horisonten? Vad har den polske reportern Ryszard Kapuscinski, född i Pinsk 1932, att göra med den grekiske historikern Herodotos, född i Halikarnassos ca 480 före vår tidräkning? Efter kriget läste Kapuscinski historia i Warszawa, i ett slutet land. Men han ville se hur det såg ut bortom gränsen. Oväntat skickades han iväg till Indien, oförberedd, kunde inte ens engelska. Herodotos Historia blev hans referens och reselektyr. Hur hade världen sett ut den gången? Där fanns natur och landskap att se och beskriva, där fanns stammar och folk som betedde sig olika och talade olika språk. Där fanns krig, en öst-västkonflikt mellan Europa och Asien. Men hur hade han upptäckt sin omvärld utan nutidens tekniker, nästan utan böcker? För Kapuscinski blev Herodotos en förebild som resande reporter, med historia i bagaget och uppgift att samla material, att forska. Och sedan att skriva för att gäcka glömskan. Kapuscinski ser tillbaka på sina resor sedan 1957, främst till Asien och Afrika. Han går i sina fotspår med Herodotos som följeslagare, de trampar ibland samma mark. Hans grundperspektiv är det låga, horisontella. Men fast han är höjdrädd vågar han sig på ett svindlande språng ner genom tiden. Han spänner blicken över 4500 år och möter sin kollega i aktion. Han presenterar Herodotos verk för oss och tävlar med honom i berättarkonst. Han dubbelexponerar.

Originaltitel
Podróże z Herodotem
Författare
Ryszard Kapuściński
(Ryszard Kapuściński översättning: Anders Bodegård, Claes Lindskog dramatisering: Magnus Berg)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Radio 2012 Sverige, Stockholm 31 sidor.
Bonnier 2007 Sverige, Stockholm, Tyskland [6] sidor., sidor. 9-290 sidor. 18 cm 978-91-0-011602-6
Bonnier, Scandbook 2006 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 285 sidor. 20 cm
Albert Bonniers förlag nnnn 285 sidor. 978-91-0-017202-2