På silvervingar

Författare
Greta Jadinge
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Författares bokmaskin 1987 Sverige, Stockholm 56 sidor. 21 cm 91-7328-590-0