På timmer och tapet - 1800-talets schablonmålade väggmönster i Norrbotten

Författare
Kaj Bergman
(Kaj Bergman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norrbottens museum 1992 Sverige, Luleå 18 sidor. ill.