På upptäcktsfärd i ljudriket - användare av cochleaimplantat berättar om vägen mellan döv och hörande

Författare
Ulla Ståhlberg
(Ulla Ståhlberg foto: Ulla Ståhlberg ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kikkuli 1995 Sverige, Färentuna 144 sidor. : ill. 24 cm 972661-0-8 (Invalid)