På väg mot ett ekonomiskt hållbart, högproducerande och klimatsmart jordbruk med höga landskapsvärden

Författare
Karl-Ivar Kumm
(Karl-Ivar Kumm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2013 Sverige, Stockholm 100 sidor. ill. 978-91-620-6578-2
Naturvårdsverket 2013 Sverige, Stockholm 100