På väg mot miljöanpassade kostråd - vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd

Författare
Charlotte Lagerberg Fogelberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2008 Sverige, Uppsala 213 sidor. : tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan