På väg - res, skriv och fotografera

På väg res, skriv och fotografera är en vägledning fylld av lust och glädje. Den väcker passionen och själv­för­troendet när vi skriver. Den bejakar nyfikenheten när vi utforskar städer och erövrar landskap. Den utvecklar seendet när vi fotograferar.

Tomas Polvall har gjort reportage från Japan, Indien,

Australien, Egypten, Mexiko, Guatemala, USA och de flesta

länder i Europa. Han har utgivit en handfull böcker, varav några översatts.

Under de senaste åren har han varit en flitigt anlitad före­­läsare på gymnasier, folkhögskolor, universitet och företag.

I På väg har han samlat sina erfarenheter som journalist,

fotograf och föreläsare. www.polvall.com

Författare
Tomas Polvall
(Tomas Polvall.)
Genre
Bok, manualer etc., Handböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokpro, Kristianstad boktryckeri 2008 Sverige, Bjärnum, Kristianstad 159 sidor. ill. 22 cm 978-91-89336-49-0