På vers och prosa - teckningar

Författare
Eva Wigström
(Af Ave)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer, Allehand 1878 Sverige, Stockholm, Örebro 16, 121, 43 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan