På vetenskaplig grund - ett debattinlägg om det svenska högskolesystemet från SACO/SR

Författare
Ulf Heyman
(Ulf Heyman, Gunilla Johannesson, Jan Bröms.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO/SR, Ekblad 1989 Sverige, Stockholm, Västervik 115 sidor. 21 cm