Påklädaren Pjästext

Originaltitel
The dresser
Författare
Ronald Harwood
(Ronald Harwood översättning av Magnus Lindman bearbetning av Eva Bergman.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsteatern 2011 Sverige, Göteborg 111 blad