Pöytätennis

Författare
Tommy Andersson
(Tommy Andersson, Christer Johansson suomentanut Aarne Valpola)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 1977 Finland, Porvoo 128 sidor. : ill. 951-0-08029-2